In English

rss Tiedotearkisto 2017

2.5.2017 13.53

Huhtikuun ensirekisteröinnit vähenivät viime vuodesta

Huhtikuussa rekisteröitiin 9 394 uutta henkilöautoa, joka on 15,3 prosenttia viime vuoden huhtikuuta vähemmän. Yhtenä syynä pienempään ensirekisteröintien määrään on kuluvan vuoden huhtikuun pienempi arkipäivien määrä, sillä pääsiäinen osui viime vuonna maaliskuulle ja tänä vuonna huhtikuulle. Kuluvan vuoden tammi-huhtikuussa henkilöautojen ensirekisteröintien määrä oli huhtikuun lopussa 3,8 prosenttia viime vuotta pienempi.

Uusia pakettiautoja rekisteröitiin huhtikuussa 1 297. Alkuvuonna pakettiautoja on rekisteröity 24,1 prosenttia viime vuotta enemmän. Pakettiautojen ensirekisteröinnit ovat olleet jo 20 kuukautta yhtäjaksoisesti kasvussa edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kuorma-autoja ensirekisteröitiin 275, joka on 1,1 prosenttia viime vuoden huhtikuuta vähemmän. Kuorma-autojen ensirekisteröinnit ovat tammi-huhtikuussa olleet 11,6 prosenttia viime vuotta suuremmat.

Linja-autoja ensirekisteröitiin huhtikuussa yhteensä 33. Linja-autoja on kaiken kaikkiaan tänä vuonna rekisteröity 139, joka on 16,8 prosenttia enemmän kuin vuonna 2016.

Henkilöautojen hiilidioksidipäästöjen määrä on vähentynyt alkuvuoden aikana

Uusien henkilöautojen hiilidioksidipäästöjen väheneminen on jatkunut myös kuluvana vuonna. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana ensirekisteröityjen henkilöautojen hiilidioksidipäästöt olivat keskimäärin 120,1 g/km, eli 0,5 prosenttia viime vuotta alemmat. Uusien henkilöautojen hiilidioksidipäästöt ovat 10 vuoden aika vähentyneet noin kolmanneksen.

Hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet ensisijaisesti EU:n autonvalmistajille vuonna 2008 asettamien sitovien raja-arvojen takia. Raja-arvot edellyttävät, että autonvalmistajien koko Eurooppaan myytävien autojen keskimääräinen päästötaso sai vuonna 2015 olla enintään 130 g CO2/km. Vuodelle 2021 asetettu vastaava päästöraja on 95 g CO2/km, joka tarkoittaisi bensiinikäyttöisellä autolla 4,1 l/100 km:n ja dieselpolttonesteellä 3,6 l/100 km:n normikulutusta. Uusille Eurooppaan myytäville pakettiautoille on määritelty vastaavat rajat, jotka ovat vuodelle 2017 175 g CO2/km ja vuodelle 2020 147 g CO2/km.

EU:ssa valmistellaan parhaillaan uusia päästörajoja vuosille 2025 ja 2030. Valmistajia koskevat raja-arvot on tavoitteena määritellä ensi vuosikymmenellä myös kuorma- ja linja-autoille. Henkilö- ja pakettiautojen päästö- ja kulutusmittausten käytännöt muuttuvat vaiheittain vuosina 2017–2020. Uusissa päästörajoissa otetaan huomioon myös mittaustavassa tapahtuvat muutokset.

Hybridiajoneuvot kiinnostavat yhä useampaa

Sähkö- ja hybridiautojen kysyntä on tänä vuonna kasvanut selvästi. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana ensirekisteröidyistä autoista noin 1,8 prosenttia oli täyssähköautoja tai ladattavia hybridiajoneuvoja. Tavanomaisten hybridiautojen, joissa ei ole latausominaisuutta, osuus kasvoi ensimmäisen vuosineljänneksen aikana lähes 7 prosenttiin ensirekisteröidyistä henkilöautoista. Viime vuoden ensimmäisellä vuosineljännekselle osuudet olivat selvästi vaatimattomampia – silloin täyssähköautojen ja ladattavien hybridien osuus jäi 1,2 prosenttiin ja tavanomaisten hybridien 3,3 prosenttiin.

Huhtikuun rekisteröintitilastot avautuvat tästä

Hiilidioksidipäästöjen kehitys ja käyttövoimajakauma

Uutena ensirekisteröityjen henkilöautojen hiilidioksidipäästöt kuukausittain

 Lisätietoja:

toimitusjohtaja Tero Kallio, Autotuojat ry, puh. 040 729 4513, tero.kallio@autotuojat.fi

toimitusjohtaja Pekka Rissa, Autoalan Keskusliitto ry, puh. 0500 417 300, pekka.rissa@akl.fi

 


Palaa otsikoihinprint