In English

Vaihtoehtoisia polttoaineita käyttävien henkilöautojen ensirekisteröinnit kvartaaleittain

Palauta Ohje Tulosta Lataa excel
Voit muokata taulukkoa ja tietojen esitysjärjestystä valitsemasi lajittelukriteerin mukaan. Sarakeotsikkoa klikkaamalla taulukon rivit asettuvat joko aakkosjärjestykseen tai kyseisen sarakkeen lukujen väliseen suuruusjärjestykseen. Takaisin taulukon alkuperäiseen muotoon pääset ”Palauta” –painikkeella.
Täyssähköautot Ladattavat hybridiautot Muut hybridiautot (ei latausominaisuutta) Maakaasu Bensiini tai etanoli
I-III 2014 25 67 178 17 114
IV-VI 2014 50 64 428 28 87
VII-IX 2014 47 58 565 35 76
X-XII 2014 61 73 616 43 67
I-III 2015 65 80 671 57 47
IV-VI 2015 59 129 697 39 33
VII-IX 2015 82 102 614 27 13
X-XII 2015 37 104 864 35 12
I-III 2016 77 313 1 107 42 4
IV-VI 2016 35 259 1 250 45 5
VII-IX 2016 52 282 1 204 35 3
X-XII 2016 59 354 1 118 43 2
I-III 2017 129 476 2 198 44 0
IV-VI 2017 143 537 2 237 96 1
2017-08-01 10:30
Tilastokeskus, Trafi

Henkilöautojen ensirekisteröinnit käyttövoimittain

Palauta Ohje Tulosta Lataa excel
Voit muokata taulukkoa ja tietojen esitysjärjestystä valitsemasi lajittelukriteerin mukaan. Sarakeotsikkoa klikkaamalla taulukon rivit asettuvat joko aakkosjärjestykseen tai kyseisen sarakkeen lukujen väliseen suuruusjärjestykseen. Takaisin taulukon alkuperäiseen muotoon pääset ”Palauta” –painikkeella.
ajanjakso Sähköautot Muut hybridit *) Polttomoottoriautot Yhteensä
Täyssähköautot Lataushybridit Yhteensä Bensiini Diesel Maakaasu Bensiini t. etanoli
2014 yhteensä 183 262 1 787 62 248 41 289 123 344 106 236
I-III 2015 65 80 671 17 160 11 323 57 47 29 403
IV-VI 2015 59 129 697 17 044 9 765 39 33 27 766
VII-IX 2015 82 102 614 16 393 8 422 27 13 25 653
X-XII 2015 37 104 864 15 756 9 287 35 12 26 095
2015 yhteensä 243 415 2 846 66 353 38 797 158 105 108 917
I-III 2016 77 313 1 107 20 250 11 321 42 4 33 114
IV-VI 2016 35 259 1 250 20 027 10 742 45 5 32 363
VII-IX 2016 52 282 1 204 17 197 8 421 35 3 27 194
X-XII 2016 59 354 1 118 15 777 8 967 43 2 26 320
2016 yhteensä 223 1 208 4 679 73 251 39 451 165 14 118 991
I-III 2017 129 476 2 198 19 117 11 150 44 0 33 114
IV-VI 2017 143 537 2 237 18 390 9 912 96 1 31 316
I-III 2014 25 67 178 18 190 11 912 17 114 30 503
IV-VI 2014 50 64 428 17 136 10 846 28 87 28 639
VII-IX 2014 47 58 565 14 132 9 031 35 76 23 944
X-XII 2014 61 73 616 12 790 9 500 43 67 23 150
2017-08-01 10:30
Tilastokeskus, Trafi
*) ei latausominaisuutta

Dieselautojen osuus ensirekisteröinneistä ja ajoneuvokannasta

Dieselautojen osuuden kehitystä on kuvattu tarkempana aikasarjana autokannan kehitystä kuvaavalla tilastosivulla.


Vaihtoehtoisia polttoaineita käyttävien henkilöautojen rekisteröinnit vuosittain

Palauta Ohje Tulosta Lataa excel
Voit muokata taulukkoa ja tietojen esitysjärjestystä valitsemasi lajittelukriteerin mukaan. Sarakeotsikkoa klikkaamalla taulukon rivit asettuvat joko aakkosjärjestykseen tai kyseisen sarakkeen lukujen väliseen suuruusjärjestykseen. Takaisin taulukon alkuperäiseen muotoon pääset ”Palauta” –painikkeella.
Vuosi Täyssähköautot Ladattavat hybridiautot Muut hybridiautot (ei latausominaisuutta) Maakaasu Bensiini tai etanoli
2014 183 262 1 787 123 344
2015 243 415 2 846 158 105
2016 223 1 208 4 679 165 14
2017-01-20 15:50
Tilastokeskus, Trafi

print