In English

EU-kulutustiedot

Auton polttoaineenkulutus riippuu monista tekijöistä, kuten auton teknisistä ominaisuuksista, ulkoisista olosuhteista, ajotavasta ja auton kuormituksesta. Virallisissa EU-direktiivin mukaisissa päästö- ja kulutustesteissä nämä tekijät on vakioitu mahdollisimman hyvin. Näin mittaustuloksista on saatu keskenään vertailukelpoisia ja auton ostajien on mahdollista vertailla päästöjä ja polttoaineen kulutusta eri autojen välillä.

Auton käyttö poikkeaa yleensä huomattavasti direktiivin mukaisista laboratoriotesteistä, joiden ensisijainen tarkoitus on ollut tuottaa erilaisten henkilö- ja pakettiautojen kulutusmittauksista keskenään vertailukelpoisia. Tyyppihyväksynnässä on syyskuuhun 2017 asti käytetty NEDC-mittausta (New European Driving Cycle). Syyskuun alusta lähtien tyyppihyväksynnässä on alettu käyttää YK:n valmistelemaa WLTP-mittusta (World Light Vehicle Test Procedure), joka kuvaa aiempaa mittaustapaa paremmin todellisessa liikennetilanteessa syntyviä päästöjä. Mittaus on aiempaa pidempi ja siinä on huomattavasti enemmän moottorin kuormitustilanteen vaihteluja ja suuremman ajonopeuden jaksoja kuin aiemmassa testissä.

Vuosina 2018-2019 ajoneuvon ilmoitetut päästö- ja kulutustiedot voivat olla tyyppihyväksynnän ajankohdasta riippuen joko NEDC-arvoja tai WLTP-arvoja. WLTP-kulutustiedot ovat arviolta 20-30 prosenttia NEDC-arvoja suurempia.

Taloudellisella ajotavalla, auton oikealla huollolla, rengasvalinnalla ja oikeilla rengaspaineilla on mahdollista alentaa polttoaineen kulutusta huomattavasti. Ylimääräinen kuorma ja ilmanvastusta lisäävät varusteet, kuten suksiboksit ja kattotelineet, kannattaa myös poistaa silloin, kun niitä ei tarvitse. Huomioimalla edellä mainitut seikat on mahdollista jopa alittaa ilmoitettu EU-keskikulutus

Polttoaineen kulutus- ja päästötietojen ilmoittamisesta kuluttajille on säädetty direktiivillä 1999/94/EY, jonka mukaan kuluttajille on ilmoitettava direktiivin 80/1268/ETY + 93/116/EY mukaan mitattu yhdistetyn testisyklin mukainen kulutus, eli ns. keskikulutus, joka lasketaan kaupunki- ja maantieajoa simuloivista testeistä.

Lisätietoja päästöistä, polttoaineen kulutuksesta ja auton valinnasta:


CO2 labelling of cars

Trafin Autovertaamo - apu auton valintaan
print